Kontaktperson

Anders Kallio
Kontakt: Ventilation
Tel: 0708-40 14 41
E-post: anders.k@fastek.se

Kompletta installatören inom luftbehandling

Vi är den kompletta installatören som effektivt kan utföra kvalificerade tekniska installationer med optimala lösningar inom luftbehandling. Med engagerade och erfarna medarbetare erbjuder vi service- och entreprenadverksamhet inom bland annat ventilations installationer lufinjustering, luftkvalitetsmätning.

Vi är servicepartner åt FläktWoods som är marknadens största leverantör av luftbehandlings produkter vilket borgar för god kvalitet och bred kompetens innom företaget.

Arbetsområden

  • Installation av konventionella ventillations system
  • Bostadsventilation och luftburenvärme i småhus(Villor)
  • OVK (riksbehörighet K)
  • Luftinjusteringar av system
  • fullskalemätning av luftväxling i befintliga fastigheter(spårgasmätning)
  • luftkvalitetsmätningar
  • Radonmätning
  • Termofotografering
  • Projektering
  • Upprättande av ritningar, drift och skötselanvisningar